ายชื่อผู้ผ่านการประเมินฯ ครั้งที่ 1 มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินครั้งที่ 2 ตำแหน่งนักจิตวิทยาคลินิก

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินฯ ครั้งที่ 1 มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินครั้งที่ 2 ตำแหน่งนักจิตวิทยาคลินิก (พนักงานกระทรวงสาธารณสุข)

เอกสารแนบ

# File Downloads
1 pdf n25601009-2 51