สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ ร่วมออกหน่วยให้บริการความรู้สุขภาพจิตและพัฒนาการเด็กแก่ประชาชนในพื้นที่ ณ โรงเรียนบ้านจันทร์ ตำบลบ้านจันทร์ อำเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่

เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561 สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ ร่วมออกหน่วยให้บริการความรู้สุขภาพจิตและพัฒนาการเด็กแก่ประชาชนในพื้นที่ โดยภายในบูธมีบริการให้คำปรึกษาปัญหาสุขภาพจิต ปัญหาพัฒนาการ และปัญหาด้านการเรียน ในโครงการ “ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ หัวหน้าส่วนราชการ และผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พบปะประชาชน” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ณ โรงเรียนบ้านจันทร์ ตำบลบ้านจันทร์ อำเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่