รายชื่อผู้ผ่านการประเมินฯ ครั้งที่ ๑ มีสิทธิเข้ารับการประเมินฯ ครั้งที่ ๒ (สัมภาษณ์) พนักงานกระทรวงสาธารณสุข ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ

รายชื่อผู้ผ่านการประเมินฯ ครั้งที่ ๑ มีสิทธิเข้ารับการประเมินฯ ครั้งที่ ๒ (สัมภาษณ์) พนักงานกระทรวงสาธารณสุข ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ

เอกสารแนบ

# File Downloads
1 pdf n25610123 38