รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ฯ ครั้งที่ 1 มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินฯ ครั้งที่ 2 ตำแหน่งนักวิชาการศึกษาพิเศษ

รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ฯ ครั้งที่ 1 มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินฯ ครั้งที่ 2 ตำแหน่งนักวิชาการศึกษาพิเศษ (ลูกจ้างชั่วคราว)

เอกสารแนบ

# File Downloads
1 pdf n25601027-2 116