ยกเลิกประกาศเชิญชวนประกวดราคาจ้างก่อสร้างฯ

ยกเลิกประกาศเชิญชวนประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารอาคารผู้ป่วย ๕ ชั้น ๓๐ เตียง พร้อมซักฟอก จ่ายกลาง โรงครัว และพัสดุ พื้นที่ใช้สอนประมาณ ๑,๙๑๐ ตารางเมตร

 

 

เอกสารแนบ

# File Downloads
1 pdf n25601225 47