ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินฯ ครั้งที่ 1 มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินครั้งที่ 2 ตำแหน่งนักกิจกรรมบำบัด

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินฯ ครั้งที่ 1 มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินครั้งที่ 2 ตำแหน่งนักกิจกรรมบำบัด (พนักงานกระทรวงสาธารณสุข)

เอกสารแนบ

# File Downloads
1 pdf n25601009-1 56