ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างก่อสร้างอาคารอาคารผู้ป่วย ๕ ชั้น ๓๐ เตียง พร้อมซักฟอก จ่ายกลาง โรงครัว และพัสดุ พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๑,๙๑๐ ตารางเมตร

ประกาศกรมสุขภาพจิต (สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์) เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างก่อสร้างอาคารอาคารผู้ป่วย ๕ ชั้น ๓๐ เตียง พร้อมซักฟอก จ่ายกลาง โรงครัว และพัสดุ พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๑,๙๑๐ ตารางเมตร (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ๑ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 

 

เอกสารแนบ

# File Downloads
1 pdf n25601220 25