ท่านปลัดกระทรวงสาธารณสุขเยี่ยมชมบูธนิทรรศการของสถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์. ในงานนิทรรศการการสาธารณสุขไทย

ท่านปลัดกระทรวงสาธารณสุขเยี่ยมชมบูธนิทรรศการของสถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์. ในงานนิทรรศการการสาธารณสุขไทย
วันที่23มกราคม2561  ณ รพ.นครพิงค์