ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการส่งเสริมพัฒนาการด้านภาษาและการพูดเบื้องต้นสำหรับเด็กออทิสติก

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการส่งเสริมพัฒนาการด้านภาษาและการพูดเบื้องต้นสำหรับเด็กออทิสติก

เอกสารแนบ

File Downloads
jpg Schedule2_Page_2 47
jpg Schedule2_Page_3 46
jpg Schedule2_Page_4 42
jpg Schedule2_Page_1 43
jpg PR09-03-61 31
pdf 06-03-61 79
doc Reply Form 49