ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ The 6th Child Development and Mental Health (CDMH)

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ The 6th Child Development and Mental Health (CDMH) International Forum & The 4th Asia Pacific Neurofeedback/Biofeedback Conference ในระหว่างวันที่ 6 – 7 กันยายน 2561 ณ โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว จังหวัดเชียงใหม่

เอกสารแนบ

File Downloads
pdf CDMH Thai 83